Tebliğler

 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2012)
 • Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ
 • Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
 • Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
 • Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
 • Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
 • Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ
 • Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009-3)
 • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği
 • Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği
 • Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planı Hazırlayacak Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ
 • Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği
 • Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği
 • Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği
 • Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ
 • Yeterlik Belgesi Tebliği
# Dosya Tipi Dosya Adı İndir
1 atik_ara İNDİR
2 atik_gemileri İNDİR
3 atiksu_aritma (1) İNDİR
4 atiksu_aritma İNDİR
5 balik_ciftlikleri İNDİR
6 balik_yetistiriciligi İNDİR
7 bazi_tehlikesiz İNDİR
8 gemi_ucret İNDİR
9 hassas_alan İNDİR
10 havzalar İNDİR
11 idari_para İNDİR
12 ota_teblig İNDİR
13 risk_degerlendirmesi İNDİR
14 sera_gazi İNDİR
15 skky_idari İNDİR
16 tanker İNDİR
17 toprak_teblig İNDİR
18 turizm_isletmesi İNDİR
19 yeterlik İNDİR

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunmamızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, ondan memnun olduğunuzu varsayacağız.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.