İş Hukuku

İş Hukuku
  • Personel özlük dosyalarının incelenmesi
  • Alt işveren ve tedarikçi sözleşmelerinin düzenlenmesi,
  • İşçi ve işveren arasında hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesinde teknik destek,
  • İş davası süreçlerinde önleyici ve tamamlayıcı hizmetlerin sunulması
  • İşe iade, işçi alacağı, iş akdinin haklı ve geçerli fesih koşulları,
  • İş kazası tespit, tazminat ve rücuen alacak vb. süreçlerde teknik destek,
  • Somut durum çerçevesinde mevcut uyuşmazlıkları takibi ve müşavirlik hizmetleri.
  • İş Hukuku Danışmanlığı
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı
  • İş Sözleşmesi Hazırlama ve Feshi İşlemleri Hakkında Hizmet
  • İnsan Kaynakları Danışmanlığı
  • İş Kanunu Yasal Uygunluk Denetim Hizmetleri
  • İş Hukuku Periyodik Danışmanlık Hizmetleri
  • İş Hukuku Mevzuatı Dökümantasyon Hizmeti
  • Kamu Denetimlerinde Kurumu Temsil Etmek
  • Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı
  • Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisine Yönelik Hukuksal İşlemler
  • İlişiksizlik Belgesi Alınması
  • Asgari İşçilik Oranının Tespiti ve Raporlanması
  • iş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile İlgili Danışmanlık
  • İşsizlik Sigortası Uygulaması
  • İşyeri Tescili, Devri, Nakli veya İntikali
  • Borcu Yoktur Yazısı Alınması
  • İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Bağımsız Denetim ve
  • Prim Borçları, Ödemeleri, Taksitlendirilmesi ve diğer İşlemler
  • Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin İtiraz İşlemleri
  • Sosyal Sigorta Kurumu Teşvikleri
  • Yurtdışına İşçi Götürme ve Sosyal Güvenlik İşlemleri