PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI NEDEN ÖNEMLİ ?

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik
15:16
 • 164

      Patlamadan korunma dokümanı, 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmaktadır. “MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.” kapsamında hazırlanması gereklidir.

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde patlamadan korunma dokümanı hazırlanması yasal bir ZORUNLULUKTUR.              Parlayıcı gazlar, buhar, sis ve toz oluşabilecek her türlü iş yeri için PKD hazırlanmalıdır.

Aşağıda belirtilen işlerin yürütüldüğü işyerleri, patlamadan korunma dokümanı hazırlanması gereken yerlere örnek gösterilebilir;

 • LPG ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri,
 • Akaryakıt, LPG, CNG, LNG Tankları
 • Maden ocakları (özellikle kömür ve kükürt ocakları),
 • Kimyasal madde üreten ve/veya depolayan işyerleri,
 • Kimyasal analiz laboratuvarları,
 • Boya ve tiner imalathaneleri ve bunların kullanıldığı iş yerleri,
 • Un, şeker, nişasta gibi organik parlayıcı tozlar ortaya çıkaran iş yerleri,
 • Boya işlemi yapılan, üreten, depolayan işletmeler,
 • Ham deri imalathaneleri,
 • Akü imalathanelerinin ve şarj yerleri,
 • Margarin, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri.
 • Kâğıt fabrikaları
 • Alüminyum ve diğer parlayıcı metal tozları oluşan iş yerleri,
 • Ağaç tozu ortaya çıkan iş yerleri vb.
 • Elektrostatik toz boya yapan yerler
 • Matbaalar
 • Deterjan imalathaneleri
 • Alkol ve bileşikleri ile işlem yapan yerler (Patlayıcı kimyasal içeren)
 • Atık arıtma tesisleri
 • Tekstil üretim tesisleri
 • Atık arıtma tesisleri
 • Hava alanları
 • Limanlar
 • Güç istasyonları
 • Hastane alanlarındaki yanıcı ve patlayıcı kimyasalların, gazların bulunduğu alanlar

Patlamadan korunmayı sağlamak için bütün koşulların yerine getirilmesi, patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli kişilerce, Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince hazırlanması ZORUNLUDUR.

 

Yönetmeliğimizin Ek-2 Çalışanların Sağlık Ve Güvenliklerinin Patlayıcı Ortam Risklerinden Korunması İçin Asgari Gerekler başlığı altında Madde 2.8 de … Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır denilmektedir. Patlamadan koruma dokümanı hazırlayacak olanların özellikle TS EN 60079-10-1:2015’e göre hesaplama yöntemlerini bilmesi, Atex Direktifleri, yangın ve patlama oluşumu, statik elektrik, gaz, buhar ve toz patlamaları ve alınacak önlemler hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gerekmektedir. Aynı zamanda kimyasallar için güvenlik bilgi formunu hazırlayabilmesi yada hakim olması gereklidir.

 

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde: 4, Geçici Madde:2; Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik)

 

Patlamadan korunma dokümanı, işyerinde yapılan risk değerlendirme çalışmasının bir parçası olarak düşünülmelidir. Bu düşünce ile yola çıkıldığında patlamadan korunma dokümanı hazırlama işlemi, patlama tehlikesi olan faaliyetler başlamadan önce yapılmalıdır. Patlamadan korunma dokümanı, sadece bir doküman olarak düşünülmemeli, aynı zamanda patlama risklerini daha iyi analiz etmeyi ve önlemeyi sağlayan bir çalışma olarak düşünülmelidir.

Bununla beraber Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik, patlamadan korunma dokümanının iş başlamadan önce yapılması gerektiğini ifade etmektedir.

PKD çalışmasının amacı patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, yapılan işlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek ve çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak olmalıdır. Bu da ancak tüm çalışmanın faaliyet başlamadan önce tamamlanması ile mümkün olur.

Patlamadan korunma dokümanı, düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Yönetmeliğe göre PKD iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

Aşağıdaki durumlarda PKD’nin yenilenmesi gerekmektedir.

 • İşyerinde yapılan değişiklik,
 • İş makinelerinde yapılan değişiklik,
 • Çalışma süresinde yapılan değişiklik,
 • Çalışma yönteminde değişiklik
 • İşyerinde meydana gelen yangın, gaz-sıvı kaçağı, patlama vb. durumlar sonrası
 • İş yerinin tehlike sınıfına göre, risk analizi her revize edildiğinde.

 

  FA OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin yanı sıra; alanlarında tecrübeli Kimya Mühendisi/A sınıfı İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI kadrosu ile ve ‘’BEKRA (BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI)’’ hazırlanmış ekibi ile ATEX 137 normlarına, TS EN 60079-10-1(2015) standartlarına ve "Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik "hükümlerine uygun, PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI hazırlanması hizmetini güvenle vermektedir. Bunun yanı sıra; Yangın Risk Analizi, Katılımcı Belgeli Yangın Eğitimleri, Binalarda (İşletmelerde) Yangın Güvenlik Danışmanlığı) hizmetleri de tarafımızca verilmektedir.